W poniższej sekcji zostały udostępnione do Państwa dyspozycji przykładowe wzory podstawowych dokumentów i umów.

 ikona doc   Umowa najmu lokalu mieszkalnego
 ikona doc   Umowa najmu lokalu użytkowego
 ikona doc   Umowa wynajmu samochodu
 ikona doc   Umowa wynajmu ogólna
 ikona doc   Protokół przekazania pojazdu
 ikona doc   Protokół odbioru pojazdu
 ikona doc   Protokół przekazania przedmiotu - ogólny
 ikona doc   Protokół odbioru przedmiotu - ogólny 
 ikona doc   Regulamin wynajmu - przykład
 ikona doc   Rachunek za wynajem - wzór

Jeśli nie znalazłeś w niniejszej sekcji interesującego Cię wzoru, istnieje możliwość przygotowania i udostępnienia dowolnego, innego dokumentu. Zapraszamy do kontaktu z naszym zespołem: kontakt

Program do odczytu plików WORD można pobrać na stronie Microsoft: http://www.microsoft.com/pl-pl/download/details.aspx?id=4

(*)Dostawca nie bierze żadnej odpowiedzialności za ewentualne skutki wynikające z wykorzystania przez klienta wzorów dokumentów udostępnionych w serwisie internetowym. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania zamieszonych druków i wzorów pism oraz ich przydatność.

Słowa kluczowe: [wzór umowy wynajmu, wzór protokołu wynajmu, wzór rachunku za wynajem, wzór regulaminu]